Butterfly fertilizing flower

שליחות וחזון

תמיכה פסיכולוגית היא מרכיב מרכזי וחיוני ביותר בטיפול בנשים העוברות טיפולי פוריות. ידוע כי נשים העוברות טיפולי פוריות עשויות לסבול מחרדה, דיכאון, מתח, הערכה עצמית נמוכה ובעיות בקשר הזוגי. מחקרים מראים כי מצבים נפשיים אלה תורמים לירידה בשיעור הפוריות בקרב נשים. קרן גפן הוקמה במאי 2013 במטרה להפעיל פרויקטים של גוף-נפש כחלק מטיפולי הפוריות.

ישראל – מעצמת טיפולי פוריות

אלפי נשים בישראל עוברות בכל שנה טיפולי פוריות. מדינת ישראל מעודדת את הגברת הילודה והיא מספקת תמיכה כלכלית למעוניינים לעבור טיפולים אלה. למעשה, במדינת ישראל שיעור טיפולי ההפריה החוץ גופית (IVF) לנפש, הוא הגבוה ביותר בעולם, ונערכים בה כ-29,000 טיפולים מדי שנה. המחיר הנפשי שהטיפולים גובים – מתח, דיכאון, הערכה עצמית נמוכה, ובעיות בקשר הזוגי – הוא עצום. מחקרים מראים כי מתח ודיכאון קשורים להפחתת שיעור הפוריות.

מטרות

מטרתה של קרן גפן היא להעלות את רמת הפוריות בקרב נשים המתקשות להרות, בעזרת מערך שירותים פסיכולוגיים, ובריאותיים המשלים את הטיפול הרפואי. הקרן מספקת תמיכה וטיפול גם לגברים.

ייחודה של קרן גפן הוא בשיטות התמיכה המגוונות שהיא מספקת

קרן גפן מציעה את מגוון השירותים הגדול ביותר בתחום ההתמודדות הנפשית עם טיפולי הפוריות בישראל, תוך פניה לקהל יעד רחב ומגוון. הפעילות פתוחה לכל אישה בישראל ללא עלות. הארגון פונה באופן פעיל לנשים המתקשות להרות כאינדיבידואליות וכקבוצות, ומממן סדנאות פוריות באזור ירושלים.

הארגון פונה באופן פעיל לנשים המתקשות להרות כאינדיבידואליות וכקבוצות, ומממן סדנאות פוריות באזור ירושלים.

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים